Start Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

Priorytety przedszkola:

 

 • Traktowanie dziecka jako małego człowieka, mającego swoje radości i marzenia, ale także smutki i problemy,

 • Towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie,

 • Współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju,

 • Pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych.

 • Przygotowanie dziecka 5 letniego do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

Oferta przedszkola:

Naszym wychowankom proponujemy:

 1. Udział dzieci trzyletnich w programie adaptacyjnym, mającym na celu zapoznanie dzieci z przedszkolem jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dziecko w bezpiecznej obecności rodziców poznaje nowe środowisko, swoją nauczycielkę, oraz rówieśników.

 2. Dobre przygotowanie dziecka 5 letniego do podjęcia edukacji szkolnej.

 3. Udział dzieci w realizacji treści religijnych na cotygodniowych spotkaniach z siostrą katechetką. Ponadto nauczyciele w ciągu całego roku realizują tematykę religijną zgodnie z liturgicznym rokiem kościoła.

 4. Udział w zajęciach dodatkowych.

 5. Udział w wycieczkach tematycznych i autokarowych. Nauczyciele zapewniają dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym (np. wyjścia na pocztę, do apteki, straży pożarnej, biblioteki, wycieczki przyrodnicze po najbliższej okolicy...)

 6. Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych. Konkursy takie stwarzają okazję do zaprezentowania umiejętności, wiedzy, zdolności dzieci, pozytywnie motywują, pozwalają dostrzec mocne strony, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości i zdobywaniu odporności psychicznej.

 7. Zorganizowany pobyt na świeżym powietrzu, zapewniamy dzieciom spacery o charakterze rekreacyjnym i poznawczym, zabawy swobodne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym.

 8. Codzienny udział dzieci w zajęciach dydaktycznych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 9. Udział dzieci i rodziców w uroczystościach przedszkolnych

 10. Współpraca z rodzicami – staramy się ujednolicać metody wychowawcze środowiska rodzinnego i domowego. Rodzice są informowani na bieżąco o rozwoju i postępach swoich dzieci.

 

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

Od 2010 roku, z potrzeby serca, bierzemy udział w programie „Adopcja na odległość”. Opiekujemy się chłopcem, który mieszka w Ghazi w Botswanie, na pustyni Kalahari. Chrystian Molaodi urodził się 5 czerwca 2005 roku, jego rodzice zmarli na AIDS. Obecnie mieszka z babcią i starszym rodzeństwem. Dzięki naszej pomocy Chrystian ma zapewnione śniadanie, obiad i podwieczorek oraz naukę w przedszkolu prowadzonym przez misjonarzy Werbistów. Chłopiec jest dowożony i odwożony do przedszkola szkolnym transportem.

Oprócz tego otrzymuje mundurek szkolny, strój do wychowania fizycznego, dres, obuwie szkolne oraz dodatkowo „porządne ubranie”. To wszystko po to, aby się nie odróżniał od dzieci, które mają rodziców. Jesteśmy w stałym kontakcie z ojcem Sławkiem, który przekazuje nam informacje o chłopcu. Wiosną 2011 r. ojciec Sławek był naszym gościem, spotkał się z dziećmi w naszym przedszkolu, opowiadał nam o trudnym życiu w Afryce.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 200,00 zł. Wystarczy tak niewiele by pomóc...

W styczniu 2012 roku Chrystian poszedl do szkoły, od tego momentu opiekę nad nim przejmuje państwo!

A my mamy kolejną sierotkę, którą dzięki ofiarności Rodziców, będziemy sie opiekować! Tym razem jest to dziewczynka o imieniu Kealeboga. Czekamy na więcej informacji od o. Sławka z Botswany, który serdecznie pozdrawia i dziękuje w jej i swoim imieniu.

 


Strona stworzona na systemie Joomla przez Studio Piksel.