Start Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

Priorytety przedszkola:

 

 • Traktowanie dziecka jako małego człowieka, mającego swoje radości i marzenia, ale także smutki i problemy,

 • Towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie,

 • Współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju,

 • Pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych.

 • Przygotowanie dziecka 5 letniego do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

Oferta przedszkola:

Naszym wychowankom proponujemy:

 1. Udział dzieci trzyletnich w programie adaptacyjnym, mającym na celu zapoznanie dzieci z przedszkolem jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dziecko w bezpiecznej obecności rodziców poznaje nowe środowisko, swoją nauczycielkę, oraz rówieśników.

 2. Dobre przygotowanie dziecka 5 letniego do podjęcia edukacji szkolnej.

 3. Udział dzieci w realizacji treści religijnych na cotygodniowych spotkaniach z siostrą katechetką. Ponadto nauczyciele w ciągu całego roku realizują tematykę religijną zgodnie z liturgicznym rokiem kościoła.

 4. Udział w zajęciach dodatkowych.

 5. Udział w wycieczkach tematycznych i autokarowych. Nauczyciele zapewniają dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym (np. wyjścia na pocztę, do apteki, straży pożarnej, biblioteki, wycieczki przyrodnicze po najbliższej okolicy...)

 6. Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych. Konkursy takie stwarzają okazję do zaprezentowania umiejętności, wiedzy, zdolności dzieci, pozytywnie motywują, pozwalają dostrzec mocne strony, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości i zdobywaniu odporności psychicznej.

 7. Zorganizowany pobyt na świeżym powietrzu, zapewniamy dzieciom spacery o charakterze rekreacyjnym i poznawczym, zabawy swobodne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym.

 8. Codzienny udział dzieci w zajęciach dydaktycznych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 9. Udział dzieci i rodziców w uroczystościach przedszkolnych

 10. Współpraca z rodzicami – staramy się ujednolicać metody wychowawcze środowiska rodzinnego i domowego. Rodzice są informowani na bieżąco o rozwoju i postępach swoich dzieci.

 

 


Strona stworzona na systemie Joomla przez Studio Piksel.