Ramowy rozkład dnia

 Godzina Zajęcia
6:00 – 8:00 Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Zabiegi higieniczne.
8:00- 8:30 Ćwiczenia poranne.
Czynności gospodarczo- porządkowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci – przygotowanie do posiłku.
8:30- 9:00 Śniadanie.
9:00 – 9:30 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9:30 – 10:30 Zajęcia dodatkowe i twórcze.
Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
10:30-12:00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Czynności gospodarczo- porządkowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci – przygotowanie do posiłku.
12:00 – 12:30 Obiad – zupa + drugie danie
12:30- 13:00 Grupa Maluchów (Łaziki)  – leżakowanie. (12:30 – 13:45)
Grupa Średniaków (Włóczykije) i Starszaków (Wędrowniczki) – odpoczynek; relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych.
13:00 – 14:00 Pobyt na świeżym powietrzu.
Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna.
Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno- kompensacyjna.
Czynności samoobsługowe, porządkowe, gospodarcze i higieniczne – przygotowanie do posiłku.
14:00 – 14:30
Podwieczorek.
14:30 – 17:00
Pobyt na świeżym powietrzu.
Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci w sali.
Rozchodzenie się dzieci.

 

Ta strona korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania.