RODO

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest:

Przedszkole Niepubliczne „Caritas” im. Janka Wędrowniczka

ul. Szkolna 2, 62 – 050 Mosina, tel. 61 8132 982

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IDO) – Tomasz Ceranek, e-mail: iod@caritaspoznan.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych.

  1. Delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych.
  2. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator prowadzi relacje biznesowe.
  3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Wykonanie umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte z kontrahentami oraz osobami fizycznymi, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (np. windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit. f RODO).

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

  1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
  2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia.
  3. Podmioty wykonujące usługi audytu.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przechowywane są przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z przepisami prawa, wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podające nam swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej placówki, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza placówka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania.